2017

 • Sałamatin R., Kowal J., Nosal P., Kornaś S., Cielecka D., Jańczak D., Patkowski W., Gawor J., Kornyushin V., Golab E., Šnábel V. 2017. Cystic echinococcosis in Poland: genetic variability and the first record of Echinococcus granulosus sensu stricto (G1 genotype) in the country // Parasitology Research. – 2017. – https://doi.org/10.1007/s00436-017-5618-4
  Available in PDF here (595 kb)

 • Komorová P., Sitko J., Špakulová M., Hurníková Z., Sałamatin R., Chovancová G. 2017. New data on helminth fauna of birds of prey (Falconiformes, Accipitriformes, Strigiformes) in the Slovak Republic // Helminthologia. – 2017. – https://doi.org/10.1515/helm-2017-0038
  Available in PDF here (339 kb)

 • Jańczak D., Gołąb E., Sałamatin R. 2017. Parazytozy jelitowe : przewodnik diagnostyczno-terapeutyczny : zwierzęta domowe i egzotyczne : psy, koty, małe ssaki, gady. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, 2017. – 119 s. – ISBN 978-83-928239-3-3.

 • Shyrobokov V.P., Poniatovskyi V.A., Yuryshynets V.I., Chobotar A.P., Salamatin R.V. 2017. Free-living amoebas as a representatives of bentonite clay’s prokaryotic-eukaryotic consortium // Mikrobiolohichnyĭ zhurnal. – 2017. – 79, N 3. – P. 98–106. — in Ukrainian.
  Широбоков В.П., Понятовський В.А., Юришинець В.І., Чоботар А.П., Саламатін Р.В. 2017. Вільноіснуючі амеби, як представники еукаріото-прокаріотичного консорціуму бентонітових глин // Мікробіологічний журнал. – 2017. – 79, N 3. – С. 98–106.
  Available in PDF here (2,28 Mb)

 • Stanicki K., Jańczak D., Sałamatin R. 2017. Hepatic fibrosarcoma associated with tapeworm infection in rat (Rattus norvegicus) // 3rd International Conference on Avian, Herpetological and Exotic Mammal Medicine. [ICARE 2017] : March 25–29 2017, Venice, Italy : Proceedings. – [s. l.], 2017. – P. 811.
  Available in PDF here (922 kb)

 • Sałamatin R. 2017. Stan poznania fauny tasiemców ptaków lądowych Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy // II Międzynarodowa Konferencja Przyrodnicza Pogranicza Polsko-Czesko-Słowackiego. 27–28 maja 2017 r. = The 2nd International Conference of the Polish-Czech-Slovak Borderland : Materiały Konferencyjne. – Górki Wielkie, 2017 – S. 15. – ISBN 978-83-944434-1-2.

 • Sulima A., Bień J., Sałamatin R., Młocicki D. 2017. Mass spectrometry identification on antigen proteins of Hymenolepis diminuta (Cestoda, Hymenolepididae) cysticercoid // Helminthological Days 2017. Duchonka, Pension Slniečko, Slokakia: Programme & Abstracts / Eds.: Orosová M. & M. Špakulová.  – [Košice] : Slovak Society for Parasitology at SAS, 2017. – P. 53. – ISBN 978-80-968473-8-9.
  Available in PDF here (1,16 Mb)

 • Kaczmarek A., Żarnowska-Prymek H., Rawska A., Jańczak D., Lewicki A., Wesołowska M., Cielecka D., Rożej-Bielicka W., Golab E., Sałamatin R. 2017. Genetic diversity of Blastocystis isolated from humans in Poland // // XVI Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists (Lviv, 18—21 September 2017) = XVI Кофренція Українського наукового товариства паразитологів (Львів, 18—21 вересня 2017 р.) : Abstracts. — Kyiv, 2017. — P. 98.— ISBN 978-966-02-8310-7.
  Available in PDF here (228 kb)

 • Karczewski G., Sałamatin R., Konieczna-Sałamatin J., Golab E. 2017. Comparison of the three commercial Toxoplasma gondii IgG antibody test kits // // XVI Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists (Lviv, 18—21 September 2017) = XVI Кофренція Українського наукового товариства паразитологів (Львів, 18—21 вересня 2017 р.) : Abstracts. — Kyiv, 2017. — P. 100.— ISBN 978-966-02-8310-7.
  Available in PDF here (228 kb)

 • Sałamatin R., Rydzanicz M., Nowak R., Kuśmirek W., Cielecka D., Sobczyk-Kopcioł A., Żarnowska-Prymek H., Płoski R., Młocicki D. 2017. Mitochondrial genomics of the tapeworm Hymenolepis diminuta: comparative characteristics of the human and laboratory strains // // XVI Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists (Lviv, 18—21 September 2017) = XVI Кофренція Українського наукового товариства паразитологів (Львів, 18—21 вересня 2017 р.) : Abstracts. — Kyiv, 2017. — P. 120.— ISBN 978-966-02-8310-7.
  Available in PDF here (228 kb)

 • Jańczak D., Stryjek R., Sałamatin R., Gołąb E. 2017. Pasożyty tkankowe u gryzoni wolno żyjących z terenu Warszawy // I Konferencja naukowo-szkoleniowa "Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne". Ciechanowiec, 26–29 września 2017. – [s. l.], 2017. – S. 38.
  Available in PDF here (1,72 Mb)

2016

 • Bień J, Sałamatin R, Sulima A, Savijoki K, Bruce Conn D, Näreaho A, Młocicki D. 2016. Mass spectrometry analysis of the excretory-secretory (E-S) products of the model cestode Hymenolepis diminut a reveals their immunogenic properties and the presence of new E-S proteins in cestodes // Acta Parasitologica. – 2016. – 61, N 2. – P. 429–442. - doi: 10.1515/ap-2016-0058.

 • Masny A., Sałamatin R., Rozej-Bielicka W., Golab E. 2016. Is molecular xenomonitoring of mosquitoes for Dirofilaria repens suitable for dirofilariosis surveillance in endemic regions? // Parasitology Research. — 2016. – 115, N 2. – P. 511–525. – doi: 10.1007/s00436-015-4767-6.

 • Šnábel V., Kuzmina T., Cavallero S., D’Amelio S., Georgescu S. O., Szénási Z., Cielecka D., Sałamatin R., Yemets A., Kucsera I. A molecular survey of Echinococcus granulosus sensu lato in central-eastern europe // Open Life Sciences. – 2016 – 11, N 1. – P. 524–532. – 10.1515/biol-2016-0066.

 • Komorová P., Hurníková Z., Sitko J., Špakulová M., Sałamatin R. 2016. Helminth fauna of birds of prey in Slovakia // Annals of Parasitology. – 2016. – 62, Suppl. – P. 25.
  Available in PDF here or here (65 kb)

 • Młocicki D., Bień J., Sałamatin R., Sulima A. 2016. Immunogenic proteins in the somatic proteome of the adult cestode Hymenolepis diminuta – a proteomic approach // Annals of Parasitology. – 2016. – 62, Suppl. – P. 31.
  Available in PDF here or here (74 kb)

 • Gołab E., Czarkowski M., Sałamatin R., Sadkowska-Todys M. 2016. Infections with Echinococcus spp. in the epidemiological records of Poland // Annals of Parasitology. – 2016. – 62, Suppl. – P. 80.
  Available in PDF here or here (73 kb)

 • Sałamatin R., Kaczmarek A., Rozej-Bielicka W., Cielecka D., Jańczak D., Lewicki L., Wesołowska M., Młocicki D., Gołąb E. 2016. Genotype characterisation of Blastocystis isolates from Polish patients – the preliminary results // Annals of Parasitology. – 2016. – 62, Suppl. – P. 93.
  Available in PDF here or here (73 kb)

 • Lewicki L., Rozej-Bielicka W., Sałamatin R. 2016. Blastocystis hominis s. l. ST6 – parasite of chickens – new zoonotic agent in Poland // Annals of Parasitology. – 2016. – 62, Suppl. – P. 203.
  Available in PDF here or here (115 kb)

 • Jańczak D.,Kliszcz J., Cielecka D., Sałamatin R., Gołąb E. 2016 Inwazja Entamoeba muris (Grassi, 1879) u koszatniczek (Octodon degus) utrzymywanych w warunkach domowych // XV Kongres PTNW "Per Scientiam ad Salutem Animalium et Hominum" : 22–24 września 2016 : materiały kongresowe / Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. – Lublin: Wydawnictwo Morpol s. c., 2016. – S. 570. – ISBN 978-83-940360-2-7.
  Available in PDF (606 kb)

 • Jańczak D., Toborek M., Barszcz K., Cielecka D., Sałamatin R., Gołąb E. 2016 Pasożyty przewodu pokarmowego agam brodatych (Pogona vitticeps) utrzymywanych w domowych hodowlach na terenie Warszawy // XV Kongres PTNW "Per Scientiam ad Salutem Animalium et Hominum" : 22–24 września 2016 : materiały kongresowe / Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. – Lublin: Wydawnictwo Morpol s. c., 2016. – S. 624. – ISBN 978-83-940360-2-7.
  Available in PDF (606 kb)

 • Sulima A., Bien J., Salamatin R., Mlocicki D. 2016. Insight into the Hymenolepis diminuta lifecycle and its adaptation to parasitism by comparative proteomic analysis of larval and adult stages // [12th European Multicolloquium of Parasitology. EMOP XII. Turku, Finland, July 20–24th 2016] : Abstracts. – O14.05.
  Available in PDF (108 kb)

 • Mlocicki D., Sulima A., Salamatin R., Bien J. 2016. Mass spectrometry identification of antigenic proteins of the adult tapeworm Hymenolepis diminuta // [12th European Multicolloquium of Parasitology. EMOP XII. Turku, Finland, July 20–24th 2016] : Abstracts. – O15.12.
  Available in PDF (108)

 • Wesolowska W., Kicia M., Szetela B., Kopacz Z., Salamatin R., Rymer W., Szymczak A., Knysz B. 2016. Prevalence of Blastocystis hominis among HIV-positive and HIV-negative patients in Poland // [12th European Multicolloquium of Parasitology. EMOP XII. Turku, Finland, July 20–24th 2016] : Abstracts. – P6.11.
  Available in PDF (108 kb)

 • Salamatin R., Kaczmarek A., Wioletta Rozej-Bielicka W., Wesolowska W., Mlocicki D.,Golab E. 2016. Genotypes of Blastocystis isolated from Polish patients: a case of Blastocystis hominis sensu lato (subtype 6) infection // [12th European Multicolloquium of Parasitology. EMOP XII. Turku, Finland, July 20–24th 2016] : Abstracts. – P17.15.
  Available in PDF (130 kb)

2015

 • Masny A., Sałamatin R. 2015. Molecular mass screening of mosquitoes for filarial parasites in Germany – re-interpretation of PCR xenomonitoring results would be required // Parasites & Vectors. — 2015. — 8. — P. 626. — doi:10.1186/s13071-015-1241-3.
  Available in PDF (375 kb)

 • Sałamatin R., Jańczak D., Rożej-Bielicka W. 2015. The isolation of Blastocystis pythoni Singh et al. 1996 (Stramenopiles) from keeled box turtle, Cuora mouhotii (Reptilia: Chelonii) // Ювілейні читання, присвячені 70-річчю заснування Українського наукового товариства паразитологів та 110-річчю з дня народження академіка НАН України О. П. Маркевича : Тези доповідей. — Київ, 2015. — С. 55. — ISSN 978-966-02-7748-9. — [Ûvìlejnì čitannâ, prisvâčenì 70-rìččû Ukraïnsʹkogo naukovogo tovaristva parazitologìv ta 110-rìččû z dnâ narodžennâ akademìka NAN Ukraïni O. P. Markeviča (Kiïv, 5 listopada 2015 r.) : Abstracts. — Kyiv, 2015. — P. 55.]
  Available in PDF here (770 kb) or here(172 kb)

 • Sałamatin R., Kaczmarek A., Kowal J., Nosal P., Kornaś S., Cielecka D., Patkowski W., Šnábel V., Gołąb E. 2015. Bąblowica jednojamowa w Polsce: Echinococcus granulosus czy Echinococcus canadenensis? // Włośnica i inne zoonozy pasożytnicze związane ze środowiskiem sylwatycznym. Puławy-Zaborek, 5-7. X. 2015 = Trichinellosis and other parasitic zoonozes associated with the sylvatic environment. Puławy 2015 : Międzynarodowa konferencja naukowa = Parasitological conference : Materiały konferencyjne. - [Puławy], 2015. - S. 24-25.
  Available in PDF (1,2 Mb)

 • Wyrobisz A., Kowal J., Nosal P., Kornaś S., Skalska M., Sałamatin R. 2015. Inwazja Echinococcus granulosus u owiec z terenu Polski południowej // VII Konferencja „Niebezpieczne zoonozy — toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza”. Warszawa, 14 października 2015 r. — Warszawa, 2015. — S. 24.
  Available in PDF here (276 kb) or here(111 kb)

2014

 • Masny A., Salamatin R., Cielecka D., Kharchenko V., Conn D. B., Golab E. 2014. Human dirofilariasis due to Dirofilaria repens in the Russian Federation – remarks concerning epidemiology // International Journal of Infectious Diseases. — 28. — P. 225. — DOI: 10.1016/j.ijid.2014.04.009.
  Available in PDF (235 kb)

 • Kosik-Bogacka D. I., Wojtkowiak-Giera A., Kolasa A., Baranowska-Bosiacka I., Lanocha N., Wandurska-Nowak E., Gutowska I., Salamatin R., Jagodzinski P. P. 2014. Hymenolepis diminuta: Analysis of the expression of Toll-like receptor genes and protein (TLR3 and TLR9) in the small and large intestines of rats // Experimental Parasitology. — 2014. — 145. — P. 61—67.— DOI: 10.1016/j.exppara.2014.07.009.

 • Rząd I., Sitko J., Sałamatin R., Wysocki D. 2014. Helminth community structure study on urban and forest blackbird (Turdus merula L.) populations in relation to seasonal bird migration on the south Baltic Sea coast (NW Poland) // Helminthologia. — 2014. — 51, N 2. — P. 117-129. — DOI: 10.2478/s11687-014-0219-6.

 • Młocicki D., Bień J., Sałamatin R. 2014. Poszukiwanie białek immunogennych w materiale ekskrecyjno-sekrecyjnym dorosłych tasiemców Hymenolepis diminuta = Search for immunogenic proteins in excretory-secretory products of the adult cestode Hymenolepis diminuta // Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku : Streszczenia referatów. Konferencja naukowa. Warszawa, 20–21 października 2014 r. = Polish Parasitology at the Turn of the 21st Century : Book of Abstracts. Conference. 20th–21st October 2014. Warsaw. – Warszawa, 2014. – P. 58–59. – ISBN 978-83-928239-0-2.
  Available in PDF (109 kb)

 • Sałamatin R., Kowal J., Nosal P., Kornaś S., Cielecka D., Masny A., Gołąb E., Šnábel V. 2014. Molekularne potwierdzenie występowania Echinococcus granulosus sensu stricto (genotyp G1) w Polsce = Molecular evidence for the presence of Echinococcus granulosus sensu stricto (G1 genotype) in Poland // Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku : Streszczenia referatów. Konferencja naukowa. Warszawa, 20–21 października 2014 r. = Polish Parasitology at the Turn of the 21st Century : Book of Abstracts. Conference. 20th–21st October 2014. Warsaw. – Warszawa, 2014. – P. 70–71. – ISBN 978-83-928239-0-2.
  Available in PDF (111 kb)

 • Gawor J., Frączyk M., Salamatin R. 2014. Echinococcus granulosus in pigs in central Poland – the pilot study // ESCAAP Echinococcus 2014 : Abstract Booklet. – Vilnius, 2014. – P. 43. – ISBN 978-1-907259-37-1.
  Available in PDF (654 kb)

 • Mlocicki D., Bien J., Przybek A., Salamatin R. 2014. Comparative proteomic study of the cysticercoid and adult stages of the cestode Hymenolepis diminuta by SDS-PAGE and 2-DE: preliminary results // 13th International Congress of Parasitology. August 10th–15th, 2014 = Ancient parasites… Old host… New knowledge. ICOPA XIII. México. 2014 : Abstracts – Mexico, 2014. – P. [255].

 • Bien J., Salamatin R., Przybek A., Mlocicki D. 2014. Mass spectrometry identification of immunogenic excretory-secretory (E-S) proteins of the adult cestode Hymenolepis diminuta // 13th International Congress of Parasitology. August 10th–15th, 2014 = Ancient parasites… Old host… New knowledge. ICOPA XIII. México. 2014 : Abstracts – Mexico, 2014. – P. [256].

 • Mlocicki D., Bien J., Salamatin R., Przybek A. 2014. Do somatic proteins of Hymenolepis diminuta (Cestoda) exhibit immunogenicity? // 13th International Congress of Parasitology. August 10th–15th, 2014 = Ancient parasites… Old host… New knowledge. ICOPA XIII. México. 2014 : Abstracts – Mexico, 2014. – P. [402].

 • Sałamatin R., Pavlikovska T., Sagach O., Nikolayenko S., Kornyushin V., Kharchenko V., Masny A., Cielecka D., Konieczna-Sałamatin J., Conn D. B. , Golab E. 2014. Human Dirofilaria repens infection in Ukraine, an emergent zoonosis // 13th International Congress of Parasitology. August 10th–15th, 2014 = Ancient parasites… Old host… New knowledge. ICOPA XIII. México. 2014 : Abstracts – Mexico, 2014. – P. [536].

 • Sałamatin R., Pavlikovska T., Sagach O., Nikolayenko S., Kornyushin V., Kharchenko V., Masny A., Cielecka D., Konieczna-Sałamatin J., Conn D. B., Golab E. 2014. Human Dirofilaria repens infection in Ukraine (1997–2013) // Fourth European Dirofilaria and Angiostrongylus Days (FEDAD). 2–4 July, 2014. Budapest, Hungary : Final Program and Abstracts / Fok É. & I. Kucsera. – Budapest, 2014. – P. 80.
  Available in PDF (616 kb)

 • Mlocicki D., Bien J., Salamatin R., Przybek A. 2014. Proteomic studies of the model cestode species Hymenolepis diminuta: current state of knowledge and research perspectives // V4 Parasitological Meeting. Parasites in the Heart of Europe. May 25–30, 2014. Congress Center Academia, Stará Lesná – The High Tatra Mountains, Slovakia : Book of Abstracts / Eds: Oros M. & Z. Vasilková. – Košice: Slovak Society for Parasitology at SAS, 2014. – P.2–3. – ISBN 978-80-968473-7-2.
  Available in PDF here (8,9 Mb) or here(3,1 Mb)

 • Karczewski G., Sałamatin R., Konieczna-Sałamatin J., Rożej-Bielicka W., Golab E. 2014. Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in pregnant women tested in Warsaw (Poland) between 2006 and 2013 // V4 Parasitological Meeting. Parasites in the Heart of Europe. May 25–30, 2014. Congress Center Academia, Stará Lesná – The High Tatra Mountains, Slovakia : Book of Abstracts / Eds: Oros M. & Z. Vasilková. – Košice: Slovak Society for Parasitology at SAS, 2014. – P.85–86. – ISBN 978-80-968473-7-2.
  Available in PDF here (8,9 Mb) or here(3,1 Mb)

 • Masny A., Sałamatin R., Golab E. 2014. Prevalence of Dirofilaria repens in mosquito population in the vicinity of Warsaw // V4 Parasitological Meeting. Parasites in the Heart of Europe. May 25–30, 2014. Congress Center Academia, Stará Lesná – The High Tatra Mountains, Slovakia : Book of Abstracts / Eds: Oros M. & Z. Vasilková. – Košice: Slovak Society for Parasitology at SAS, 2014. – P.98–99. – ISBN 978-80-968473-7-2.
  Available in PDF here (8,9 Mb) or here(3,1 Mb)

 • Sałamatin R., Sitko J., Kowal J., Rożej-Bielicka W., Masny A., Kornyushin V.V. 2014. Molecular studies of Hydatigera taeniaeformis (Batsch, 1786) (Taeniidae) // V4 Parasitological Meeting. Parasites in the Heart of Europe. May 25–30, 2014. Congress Center Academia, Stará Lesná – The High Tatra Mountains, Slovakia : Book of Abstracts / Eds: Oros M. & Z. Vasilková. – Košice: Slovak Society for Parasitology at SAS, 2014. – P.114–115. – ISBN 978-80-968473-7-2.
  Available in PDF here (8,9 Mb) or here(3,1 Mb)

 • Sałamatin R., Pavlikovska T., Sagach O., Nikolayenko S., Kornyushin V., Kharchenko V., Masny A., Cielecka D., Konieczna-Sałamatin J., Conn D. B., Golab E. 2014. Human Dirofilaria repens infection in Ukraine, current data on epidemiology // V4 Parasitological Meeting. Parasites in the Heart of Europe. May 25–30, 2014. Congress Center Academia, Stará Lesná – The High Tatra Mountains, Slovakia : Book of Abstracts / Eds: Oros M. & Z. Vasilková. – Košice: Slovak Society for Parasitology at SAS, 2014. – P.115–116. – ISBN 978-80-968473-7-2.
  Available in PDF here (8,9 Mb) or here(3,1 Mb)

 • Dzbeński T., Sałamatin R. V. 2014. Leiszmaniozy // Choroby zakaźne i pasożytnicze — epidemiologia i profilaktyka / Redakcja: A. Baumann-Popczyk, M. Sadkowska-Todys, A. Zieliński. — Wyd. VII. — Bielsko-Biała : Alfa-Medica Press, 2014. — P. 249—254. — ISBN 978-83-7522-114-5.

 • Pavlikovs'ka T. M., Salamatin R. V., Svyta V. M., Sagač O. S., Nіkolaênko S. M., Kornušin V. V. 2014. Current problems concerning dirofilariasis in Ukraine // Mir Veterinarii. – 2014, N 3. – P. 4–6.
  Available in PDF (3,57 Mb)
  Mir Vetirinarii Journal Homepage

2013

 • Sałamatin R. V., Pavlikovska T. M., Sagach O. S., Nikolayenko S. M., Kornyushin V. V., Kharchenko V. O., Masny A., Cielecka D., Konieczna-Sałamatin J., Conn D. B., Golab E. 2013. Human dirofilariasis due to Dirofilaria repens in Ukraine, an emergent zoonosis: epidemiological report of 1465 cases // Acta Parasitologica. — 135, N 4. — P. 592—598. — DOI: 10.2478/s11686-013-0187-x.

 • Kosik-Bogacka D. I., Wojtkowiak-Giera A., Kolasa A., Czernomysy-Furowicz D., Lanocha N., Wandurska-Nowak E., Salamatin R., Jagodzinski P. P. 2013. Hymenolepis diminuta: Analysis of the expression of Toll-like receptor genes (TLR2 and TLR4) in the small and large intestines of rats. Part II. // Experimental Parasitology — 135, N 2. — P. 437–445. — DOI: 10.1016/j.exppara.2013.08.002.

 • Masny A., Gołąb E., Cielecka D., Sałamatin R. 2013. Vector-borne helminths of dogs and humans — focus on central and eastern parts of Europe // Parasites & Vectors. — 2013. — 6. — Art. No. 38. — DOI: 10.1186/1756-3305-6-38.
  Available in PDF (118 kb)

 • Czeczot H., Skrzycki M., Majewska-Wierzbicka M., Podsiad M., Salamatin R., Grytner-Zięcina B. 2013. The antioxidant defence mechanisms of parasite and host after chronic Hymenolepis diminuta infestation of the rat // Polish Journal of Veterinary Sciences. — 2013. — 16, N 1. — P. 121—123. — DOI 10.2478/pjvs-2013-0017.

 • Sałamatin R. V., Pavlikovska T. M., Sagach O. S., Nikolaenko S. M., Kornyushin V. V., Kharchenko V. A., Masny A., Cielecka D., Konieczna-Sałamatin J., Gołąb E. 2013. Human dirofilariasis due to Dirofilaria repens in Ukraine // XV Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists (Chernivtsi, 15—18 October 2013) : Abstracts. — Kyiv, 2013. — P. 89.
  Саламатін Р. В., Павліковська Т. М., Сагач О. С., Ніколаєнко С. М., Корнюшин В. В., Харченко В. О., Масний О., Целецька Д., Конєчна-Саламатіна Й., Ґоломб Е. 2013. Дирофіляріоз (Dirofilari repens) у людей в Україні // XV Конференція Українського наукового товариства паразитологів (Чернівці, 15—18 жовтня 2013 р.) : Тези доповідей. — Київ, 2013. — С. 89.

 • Komorová P., Salamatin R., Hurníková Z., Hapl, E., Molnár L., Halán H. 2013. Parasite fauna of Buzzards (Buteo spp.) in the territory of Slovakia — results of initial study // Annals of Parasitology. — 2013. — 59, Supplement. — P. 38.
  Available in PDF here or here (128 kb)

 • Komorová P., Salamatin R., Hurníková Z., Molnár L. 2013. A survey of the endoparasites of corvids in Slovakia and a new record of Spiniglans sharpiloi tapeworm in the Eurasian magpie (Pica pica) // Annals of Parasitology. — 2013. — 59, Supplement. — P. 39.
  Available in PDF here or here (128 kb)

 • Cielecka D., Żarnowska-Prymek H., Masny A., Sałamatin R., Wesołowska M., Mazur-Melewska K., Borkowski P., Gołąb E. 2013. Autochthonous human Dirofilaria repens infections in Poland // Annals of Parasitology. — 2013. — 59, Supplement. — P. 64.
  Available in PDF here or here (128 kb)

 • Kosik-Bogacka D., Wojtkowiak-Giera A., Kolasa A., Łanocha N., Wandurska-Nowak E., Salamatin R., Jagodzińki P. 2013. Analysis of expression of Toll-like receptor (TLR2 and TLR4) genes in small and large intestines during hymenolepidosis in rats // Annals of Parasitology. — 2013. — 59, Supplement. — P. 95.
  Available in PDF here or here (128 kb)

 • Karczewski G., Sałamatin R., Konieczna-Sałamatin J., Gołąb E. 2013. Limitations of serological screening of Toxoplasma gondii infection // Annals of Parasitology. — 2013. — 59, Supplement. — P. 118.
  Available in PDF here or here (128 kb)

 • Šnábel V., Kuzmina T., Calma C., Georgescu S. O., Szénási Z., Emets A., Neghina R., Cielecka D., Salamatin R., Kucsera I., Cavallero S. 2013. Genotypes of Echinococcus granulosus complex in central-eastern Europe // XI European Multicolloquium of Parasitology. EMOP 11. July 25–29, 2012 – Cluj-Napoca (Romania) / V. Cozma (ed.). – Pianoro (Bologna): MEDIMOND s.r.l., 2013. – P. 63–67. – ISSN 978-88-7587-669-2.

 • Komorová P., Salamatin R., Molnár L., Hurníková Z. 2013. Endoparasites of corvids in Slovakia and the new record of Spiniglans sharpiloi tapeworm in Eurasian Magpie (Pica pica) // 20th Helminthological Days 2013 : Programme & Abstracts / Eds: Kuchta R., Soldánová M. & I. Hodová. — Brno : Masaryk University, 2013. — P. 24. — ISBN 978-80-210-6231-3.

 • Nikitchenko N., Sałamatin R. 2013. Wybrane zagadnienia z ekologii kleszcza Dermacentor pictus w Centralnym Lasostepie Ukrainy // XV Międzynarodowe Sympozjum Stawonogi Pasożytnicze, Alergogenne i Jadowite — Znaczenie Medyczne i Sanitarne. Kazimierz Dolny, 3—5 czerwca 2013 = The 15th International Symposium Parasitic and Allergic Artropods — Medical and Sanitary Significance. Kazimierz Dolny, Poland, June 3—5, 2013. — Kazimierz Dolny, 2013. — P. 70. — ISBN 978-83-60497-62-3.

 • Sałamatin R., Pavlikovska T., Sagach O., Nikolayenko N., Kornyushin V., Kharchenko V., Masny A., Cielecka D., Gołąb E. 2013. Osobliwości ludzkiej dirofilariozy wywołanej przez Dirofilaria repens na Ukrainie = Features of human Dirofilaria repens infections in Ukraine // XV Międzynarodowe Sympozjum Stawonogi Pasożytnicze, Alergogenne i Jadowite — Znaczenie Medyczne i Sanitarne. Kazimierz Dolny, 3—5 czerwca 2013 = The 15th International Symposium Parasitic and Allergic Artropods — Medical and Sanitary Significance. Kazimierz Dolny, Poland, June 3—5, 2013. — Kazimierz Dolny, 2013. — P. 78—79. — ISBN 978-83-60497-62-3.

2012
 • Czeczot H., Skrzycki M., Majewska M., Podsiad M., Salamatin R., Twarowska J., Grytner-Zięcina B. 2012. Changes of enzymatic antioxidant system in the small intestine of rats after the chronic invasion by Hymenolepis diminuta (Cestoda, Hymenolepididae) // Helminthologia. — 2012. — 49, N 4. — P. 233—240.

 • Czeczot H., Skrzycki M., Majewska M., Podsiad M., Salamatin R., Grytner-Zięcina B. 2012. Enzymatic antioxidant system in the cestode Hymenolepis diminuta after chronic infection of the rat // Central European Journal of Biology. — 2012. — 7, N 6. — P. 987—995. — DOI: 10.2478/s11535-012-0087-3.

 • Cielecka D., Żarnowska-Prymek H., Masny A., Salamatin R., Wesołowska M., Gołąb E. 2012. Human dirofilariosis in Poland: the first cases of autochthonous infections with Dirofilaria repens // Annals of Agricultural and Environmental Medicine. — 2012. — 19, N 3. — P. 345—350.
  Available in PDF (1,2 Mb)

 • Pojmańska T., Salamatin R., Sulgostowska T., Cielecka D., Okulewicz A., Niewiadomska K., Grytner-Zięcina B. 2012. The Polish collection of parasitic helminths (a report on realization of works concerning fusion of parasitic collections dispersed among different scientific institutions) // Annals of Parasitology. — 2012. — 58, N 2. — P. 75—86.
  Available in PDF (138 kb)

 • Masny A., Salamatin R., Cielecka D., Lewin T., Golab E. 2012. Canine filarioses in Central Poland // XIth European Multicolloquium of Parasitology. Cluj-Napoca — Romania. July 25th—29th, 2012 : Program & Abstract Book. — [n. p.], 2012. — P. 491.

 • Cielecka D., Zarnowska-Prymek H., Masny A., Salamatin R., Wesołowska M., Golab E. 2012. Human Dirofilaria repens infection in Poland // XIth European Multicolloquium of Parasitology. Cluj-Napoca — Romania. July 25th–29th, 2012 : Program & Abstract Book. — [n. p.], 2012. — P. 491.

 • Salamatin R., Wnukowska N., Golab E. 2012. Infection with Echinococcus granulosus sensu lato, recordet in humans in Poland detected by serological methods // The Problems of Cestodology. Vol. 4 / Edited by Galkin A. K., Dubinina H. V. and L. G. Poddubnaya. — St-Petersburg, 2012. — P. 197—202. — ISBN 5-7399-0177-4. — in Russian with English summary.
  Саламатин Р., Внуковска Н., Голомб Э. 2012. Заражения Echinococcus granulosus sensu lato, зарегистрированные у людей в Польше на основании серологических исследований // Проблемы цестодологии. Вып. 4 / Под ред.: А. К. Галкин, Е. В. Дубинина, Л. Г. Поддубная. — Санкт-Петербург, 2012 — С. P. 197—202. — ISBN 5-7399-0177-4.

 • Masny A., Salamatin R., Cielecka D., Rożej-Bielicka W., Gołąb E. 2012. Rozpowszechnienie zarażenia Dirofilaria repens wśród psów w gminie Błonie, powiat warszawski zachodni // Specyficzność pasożytów a środowisko : XX Wrocławska konferencja parazytologiczna. Wrocław-Karpacz, 21—23 czerwca 2012. — [Wrocław], 2012. — P. 9.

 • Rząd I., Salamatin R., Wysocki D., Jeżewski W., Laskowski Z.2012. Helmintofauna kosa (Turdus merula w Szczecinie // Specyficzność pasożytów a środowisko : XX Wrocławska konferencja parazytologiczna. Wrocław—Karpacz, 21—23 czerwca 2012. — [Wrocław], 2012. — P. 25.

 • Nikitchenko N. T., Sałamatin R. 2012. Arthropods parasites of shrews from central Ukrainian forest steppe // Arthropods. The medical and economic importance / Edited by Buczek A. and Cz. Błaszak. — Lublin: Akapit, 2012. — P. 87—94. — ISBN 978-83-896162-1-0. — in Polish with English summary.
  Nikitchenko N. T., Sałamatin R. 2012. Pasożytnicze stawonogi ryjówek na terenie centralnego lasostepu Ukrainy // Stawonogi. Znaczenie medyczne i gospodarcze / Pod redakcją: Buczek A. i Cz. Błaszak. — Lublin: Akapit, 2012. — P. 87—94. — ISBN 978-83-896162-1-0.

 • Kosik-Bogacka D. I., Wojtkowiak-Giera A., Kolasa A., Salamatin R., Jagodzinski P. P., Wandurska-Nowak E. 2011. Hymenolepis diminuta: Analysis of the expression of Toll-like receptor genes (TLR2 and TLR4) in the small and large intestines of rats // Experimental Parasitology. — 2012. — 130, N 3. — P. 261—266.

 • Gołąb E., Wnukowska N., Salamatin R. Laboratoryjne potwierdzenie zarażeń ludzi nicieniami Toxocara // Konferencja "Zagrożenia chorobami pasożytniczymi dla ludzi i zwierząt, wynikające z osadów ściekowych w rolnictwie". Puławy, 16 kwietnia 2012 r. — Puławy, 2012. — S. 13.
  Available in PDF (730 kb)

 • Karczewski G., Waloch M., Bakal-Nowak M., Salamatin R., Gołąb E. 2012. Zróżnicowanie wyników testów określających stężenie toksoplazmowych IgG w surowicy krwi // VI Konferencja „Niebezpieczne zoonozy — toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza”, 24 października 2012 r., Warszawa. — [Warszawa], 2012. — S. 23.
  Available in PDF (765,3 kb)

2011
 • Masny A., Lewin T., Salamatin R., Golab E. 2011. Autochthonous canine Dirofilaria repens in the vicinity of Warsaw // Polish Journal of Veterinary Sciences. — 2011. — 14, N 4. — P. 659—661. — DOI 10.2478/v10181-011-0098-4.
  Available in PDF (321,3 kb)

 • Masny A., Lewin T., Salamatin R., Golab E. 2011. The first report on detection of canine [Acanthocheilonema] Acantocheilonema reconditum in Poland and the associated diagnostic problems // Polish Journal of Veterinary Sciences. — 2011. — 14, N 3. — P. 485—487. — 10.2478/v10181-011-0073-0
  Available in PDF (272,1 kb)

 • Wnukowska N., Salamatin R., Gołąb E. 2011. Human echinococcosis in Poland in 2003—2010 according to the serological tests results of NIPH-NIH // Przegląd Parazytologiczny. — 2011. — 65, N 3. — P. 455—458. — in Polish with English summary.
  Wnukowska N., Salamatin R., Gołąb E. 2011. Występowanie bąblowicy u ludzi w Polsce w latach 2003—2010 w świetle wyników badań serologicznych wykonanych w NIZP-PZH // Przegląd Parazytologiczny. — 2011. — 65, N 3. — S. 455—458.
  Available in PDF here (2,5 MB) or here (508 kb)

 • Skrzycki M., Majewska M., Podsiad M., Czeczot H., Salamatin R., Twarowska J., Grytner-Zięcina B. 2011. Hymenolepis diminuta: Experimental studies on the antioxidant system with short and long term infection periods in the rats // Experimental Parasitology. — 2011. — 129, N 2. — P. 158—163.
  Reprint Request - Hymenolepis diminuta - Exp Parasitol 2011

 • Cielecka D., Salamatin R., Sitko J., Kornyushin V. V., Sulgostowska T. 2011. Fimbriaria czaplinskii Grytner-Zięcina, 1994 (Cestoda: Hymenolepididae): new host and geographical records from Poland, Ukraine and Czech Republic // Acta Parasitologica. — 2011. — 56, N 1. — P. 92—97.
  Reprint Request - Fimbriaria czaplinskii

 • Salamatin R., Kanarek G., Karczewska A. 2011. Killigrewia delafondi (Cestoda: Anoplocephalidae), pasożyt grzywacza (Columba palumbus) gatunek po raz pierwszy opisany w Polsce // XIX Wrocławska Konferencja Parazytologiczna. Ewolucyjne i ekologiczne aspekty układu pasożytżywiciel. WrocławKarpacz. 24 czerwca 2011. [Wrocław], 2011. S. 33.
  Available in PDF (331 kb)

 • Salamatin R., Masny A., Lewin T., Gołąb E. 2011. Infekcja Acanthocheilonema reconditum (Nematoda, Onchocercidae) u dwóch psów z Mazowsza // XIX Wrocławska Konferencja Parazytologiczna. Ewolucyjne i ekologiczne aspekty układu pasożytżywiciel. WrocławKarpacz. 24 czerwca 2011. [Wrocław], 2011. S. 34.
  Available in PDF (331 kb)

 • Chyżyński B., Salamatin R., Masny A., Lewin T., Gołąb E. 2011. Morphometric analysis of microfilaria Dirofilaria repens isolated from the blood of Polish dogs // 19th Helminthological Days 2011 : Programme & Abstracts / Eds: Kuchta R. & I. Hodová. — Brno : Masaryk University, 2011. — P. 12. — ISBN 978-80-210-5478-3.
  Available in PDF (326 kb)

 • Masny A., Salamatin R., Lewin T., Gołąb E. 2011. Diagnostic strategies for filarial parasites detection in dogs // 19th Helminthological Days 2011 : Programme & Abstracts / Eds: Kuchta R. & I. Hodová. — Brno : Masaryk University, 2011. — P. 23. — ISBN 978-80-210-5478-3.
  Available in PDF (326 kb)

 • Lewin T., Masny A., Salamatin R., Chyżyński B., Gołąb E. 2011. The first cases of canine Acanthocheilonema reconditum (Grassi, 1890) (Nematoda, Onchocercidae) in Poland // 19th Helminthological Days 2011 : Programme & Abstracts / Eds: Kuchta R. & I. Hodová. — Brno : Masaryk University, 2011. — P. 32. — ISBN 978-80-210-5478-3.
  Available in PDF (326 kb)

2010
 • Kosik-Bogacka D. I., Baranowska-Bosiacka I., Salamatin R. 2010. Hymenolepis diminuta: Effect of infection on ion transport in colon and blood picture of rat // Experimental Parasitology. — 2010. — 124, N 3. — P. 285—294.

 • Masny A., Żarnowska-Prymek H., Cielecka D., Salamatin R., Gołąb E. 2010. [Procedures for species identification of the nematodes belonging to Dirofilaria genus present in the clinical material isolated from humans] // Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. — 2010 — 62, N 2. — P. 181—188. — in Polish.
  Masny A., Żarnowska-Prymek H., Cielecka D., Salamatin R., Gołąb E. 2010. Rozpoznawanie izolowanych od ludzi nicieni z rodzaju Dirofilaria przy zastosowaniu technik biologii molekularnej // Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. — 2010 — 62, N 2. — P. 181—188.

 • Twarowska J., Salamatin R., Grytner-Zięcina B., Skrzycki M., Podsiad M., Czeczot H. 2010. System antyoksydacyjny u Hymenolepis diminuta // XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Puławy, 1—3 września 2010 r. : Streszczenia. — Puławy, 2010. — S. 72.

 • Masny A., Żarnowska H., Cielecka D., Salamatin R., Rożej W., Gołąb E. 2010. Diagnostyka molekularna dirofilariozy u ludzi = Molecular diagnosis of human dirofilariosis // XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Puławy, 1—3 września 2010 r. : Streszczenia. — Puławy, 2010. — S. 148.

 • Salamatin R. V., Karczewska A., Wesełowska M., Rząd I. 2010. Cestodes of thrushes (Turdidae): new data for Poland // 18th Helminthological Days 2010 : Books of Abstracts / Eds: Hodová I. & B. Koubková. — Brno : Masaryk University, 2010. — P. 44. — ISBN 978-80-210-5244-4.
  Available in PDF (326 kb)

2009
 • Kornyushin V. V., Salamatin R. V., Greben O. B., Georgiev B. B. 2009. Spiniglans sharpiloi sp. n. (Cestoda, Dilepididae), a parasite of the Common Magpie, Pica pica, in the Palaearctic // Vestnik zoologii. Supplement. — 2009. — № 23. — P. 85—93.
  Available in PDF (318 kb)

 • Cielecka D., Salamatin R., Garbacewicz A. 2009. Usage of the Hoyer’s medium for diagnostics and morphological studies of some parasites // Wiadomości Parazytologiczne. — 2009. — 55, Zeszyt 3. — P. 265–270. — in Polish.
  Cielecka D., Salamatin R., Garbacewicz A. 2009. Zastosowanie płynu Hoyera do diagnostyki i badań morfologicznych niektórych pasożytów // Wiadomości Parazytologiczne. — 2009. — 55, Zeszyt 3. — P. 265–270.
  Available in PDF (1,2 MB)

 • Cielecka D., Salamatin R., Kornyushin V. V., Sitko J., Grytner-Zięcina B. 2009. New data of the occurrence of Fimbriaria czaplinskii (Cestoda: Fimbriariidae) in Europe // XIV Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists (Uzhgorod, 21—24 September 2009) = XIV Кофренція Українського наукового товариства паразитологів (Ужгород, 21—24 вересня 2009 р.) : Abstracts. — Kyiv, 2009. — P.134.— ISBN 978-966-02-5333-9.
  Available in PDF (233 kb)

 • Salamatin R. V., Cielecka D., Sitko J., Garbacewicz A., Kornyushin V. V. 2009. Cestodes of woodcock, Scolopax rusticola: new data for Poland and Czech Republic // 17th Helminthological Days 2009 : Book of Abstracts / Eds.: Hodová I. & B. Koubková. — Brno : Masaryk University, 2009. — P. 51. — ISBN 978-80-210-4887-4.

2008
 • Żarnowska-Prymek H., Cielecka D., Salamatin R. 2008. Dirofilarioza — Dirofilaria repens, po raz pierwszy opisana u polskich pacjentów // Przegląd Epidemiologiczny. — 2008. — 62, № 3. — P. 547—551.
  Available in PDF here (86,8 KB kb) or here (69,8 kb)

 • Salamatin R., Sitko J., Kornyushin V. 2008. New findings of tapeworms of terrestrial birds from Moravia (Czech Republic) // Xth European Multicilloquium of Parasitology. From satellites to microsatellites. Paris. August 24—28, 2008 : Programm & Abstract Book. — Paris, 2008. — P. 137.
  Available in PDF (*** kb)

 • Snabel V., Nakao M., Sevcova D., Huettner M., Romig T., Szénàsi Z., Cielecka D., Georgescu S. O., Salamatin R., Emets A., Ito A., Kuzmina T., Dubinsky P. 2008. Survey of genetic polymorphism in Echinococcus granulosus in Central-Eastern Europe, with detection of the two G7 lines and three G1 variants // Xth European Multicilloquium of Parasitology. From satellites to microsatellites. Paris. August 24—28, 2008 : Programm & Abstract Book. — Paris, 2008. — P. 159—160.
  Available in PDF (*** kb)

 • Żarnowska-Prymek H., Cielecka D., Salamatin R. 2008. First cases of human subcutaneous dirofilariasis (Dirofilaria repens) in Poland // Xth European Multicilloquium of Parasitology. From satellites to microsatellites. Paris. August 24—28, 2008 : Programm & Abstract Book. — Paris, 2008. — P. 164.
  Available in PDF (37,4 kb)

 • Cielecka D., Salamatin R., Garbacewicz A., Szymańska K., Tomaszewska A., Varodi E. 2008. Case report of human infection with Dirofilaria repens (Leidy, 1856 [sic!]) (Nematoda, Filarioidea, Onchocercidae) in Warsaw // Helminthological Days 2006—2008 : Book of Abstracts / Eds.: Hodová I., Mikeš L. & B. Boubková. — Brno : Masaryk University, 2008. — P. 73—74. — ISBN 978-80-210-4689-4.

 • Šnábel V., Ševcová D., D´Amelio S., Cielecka D., Salamatin R., Emets E., Kuzmina T., Georgescu S.O., Dubinský P. 2008. Nové poznatky o cirkulácii genotypov Echinococcus granulosus v strednej a východnej Európe
  // VIII. České a Slovenské Parazitologické Dny. 19.—23. května 2008. Sezimovo Ustí : Sborník abstraktů / Eds.: Ditrich O. & B. Sak. — České Budějovice, 2008. — P. 94. — ISBN 80-86778-07-X.
  Available in PDF here (1674 kb) or here (819 kb)

 • Kosik-Bogacka D., Salamatin R. 2008. Ion transport in the rats caecal in the course of Hymenolepis diminuta infection
  // Journal of Physiology and Pharmacology. — 2008. — 59, Suppl. 1. — P. 210.
  Available in PDF (545 kb)

2007
 • Snabel V., Altintas N., D'Amelio S., Gunes K., Yolasigmaz A., Bartkova D., Cielecka D., Salamatin R., Huettner M., Dubinsky P. 2007. Genetic variants and heterogeneity of Echinococcus granulosus in some European and Asian regions // 22nd International Congress of Hydatidology & International Symposium on Zoonoses (May 17, 2007) : Final programme & Abstracts book. — Athens, 2007. — P. 134—135.
  Available in PDF (2371 kb)

 • Salamatin R. V., Świderski Z., Grytner-Zięcina B., Kornyushin V. V.2007. Comparative TEM study on the origin, differentiation and ultrastructure of egg envelopes in three species of dilepidid cestodes, parasites of birds (Cyclophyllidea, Dilepididae) // Tenth International Helminthological Symposium. Helminths, helminthoses and Environment. September 9—14, 2007. Stará Lesná, High Tatras, Slovak Republic : Program and Abstracts. — 2007. — P. 16.

 • Šnábel V., D'Amelio S., Nakao M., Bartková D., Busi M., Miterpáková M., Salamatin R., Bagrade G., Yemets A. M., Kuzmina T A., Szénási Z., Romig T., Altintas N., Ito A., Dubinský P.2007. Genetic variants and heterogeneity of Echinococcus granulosus in some European and Asian regions // Tenth International Helminthological Symposium. Helminths, helminthoses and Environment. September 9—14, 2007. Stará Lesná, High Tatras, Slovak Republic : Program and Abstracts. — 2007. — P. 16.

 • Salamatin R., Rząd I., Wysocki D. 2007. Spasspasskya dubinini and Monopylidium caenodex (Cestoda: Dilepididae): first record in Poland // Wiadomośći Parazytologiczne. — 2007. — 53, Suplement. — P. 33.
  Available in PDF (3304 kb)

 • Cielecka D., Szymańska K., Salamatin R., Tomaszewska A. 2007. Przypadek inwazji Dirofilaria repens (Leidy, 1856) (Nematoda: Filarioidea: Onchocercidae) u pacjenta w Warszawie // Wiadomośći Parazytologiczne. — 2007. — 53, Suplement. — P. 165.
  Available in PDF (313 kb)


2006
 • Salamatin R., Kornyushin V., Malega O., Cielecka D., Grytner-Zięcina B. 2006. Ecological-parasitological characteristics of theswallow (Hirundo rustica) cestode fauna in Ukraine // Folia veterinaria. — 2006. — 50, Supplementum. — P. S52—S53.
  Full text available in PDF (231 kb)

 • Salamatin R., Kornyushin V., Malega O., Cielecka D., Grytner-Zięcina B. 2006. Ecological-parasitological characteristics of theswallow (Hirundo rustica) cestode fauna in Ukraine // Medzinárodná vedecká konferencia. Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Zborník referátov a posterov = Proceedings 2nd Infectious and parasitic diseases of animals. 18–20. 9. 2006. Košice, Slovenská republika / Eds.: Kočišová A., Süli J. & J. Toporčák. — 2006. — P. 269—270. — ISBN 80-8077-025-5.
  Full text available in PDF (37 kb)

 • Cielecka D., Pastusiak K., Salamatin R., Grytner-Zięcina B. 2006. Environmental contamination by eggs of Toxocara species in the soil of Warsaw urban area // Medzinárodná vedecká konferencia. Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Zborník referátov a posterov = Proceedings 2nd Infectious and parasitic diseases of animals. 18–20. 9. 2006. Košice, Slovenská republika / Eds.: Kočišová A., Süli J. & J. Toporčák. — 2006. — P. 339—340. — ISBN 80-8077-025-5.
  Full text available in PDF (39 kb)

 • Kornjushin V. V., Salamatin R. V., Melega A. M. 2006. Strucrural peculiarites of helminthes communities in sparrow birds on an example of Bank Swallow (Riparia riparia) in Ukraine Корнюшин В.В., Саламатин Р.В., Малега А.М. 2006. Особенности структуры сообществ гельминтов воробьиных птиц на примере береговой ласточки (Riparia riparia) в условиях Украины // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : Зб. наук. праць. — 2006. — Т. 13(38). — С. 398—407.

 • Salamatin R. V., Kornyushin V. V., Malega A. M., Cielecka D., Kavetska K. 2006. Ecological-parasitological characteristics of the helminths fauna of the swallow (Hirundo rustica) in Ukraine // Fauna, Biology, Morphology and Systematic of Parasites : The Proceedings of International Symposium (April 19—21, 2006, Moscow). — Moscow, 2006. — P. 255—257. — in Russian with English summary.
  Саламатин Р. В., Корнюшин В. В., Малега А. М., Целецка Д., Кавецка К. Общая характеристика гельминтофауны деревенской ласточки (Hirundo rustica) Украины // Фауна, биология, морфология и систематика паразитов : Материалы международной научной конференции (19—21 апреля 2006 г., Москва). — Москва, 2006. — P. 255—257.
  Full text available in PDF (147 kb)

2005
 • Sharpilo V. P., Salamatin R. V. 2005. Paratenic parasitism: origins and development of the concept. Historical essay, bibliography. — Kyiv, 2005. — 240 p. — in Russian with English and Ukrainian summary.
  Шарпило В. П., Саламатин Р. В. Паратенический паразитизм: cтановление и развитие концепции. Исторический очерк, библиография. — Киев, 2005. — 240 с. — ISBN 00-0000-000-0.
  Partially available in PDF Introduction (in Russian, 56 kb), Summary (in English, 133 kb), (in Ukrainian, 153 kb), (in Russian, 381 kb)

 • Salamatin R., Cielecka D., Karbowiak G., Stanko M. 2005. Hymenolepis sulcata (von Linstow, 1879): occurrence in dormice, Glis glis (Rodentia) in Slovak Republic // Helminthologia. — 2005. — 42, № 3. — P. 185—186.
  Full text available in PDF (148 kb)

 • Swiderski Z., Salamatin R. V., Kornyushin V. V., Grytner-Zięcina B. 2005. Morphogenesis of oncospheral envelopes in dilepidid cestodes: comporative TEM studies // ELSO 2005. «Frontiers of cellular, developmental and molecular biology». 3—6 September 2005. Drezden, Germany : Proceedings. — [Drezden], 2005. — P. 179.
  Full text available in PDF (399 kb)

 • Grytner-Zięcina B., Salamatin R. V., Cielecka D., Kornyushin V. V. 2005. Update on Fimbriaria teresae (Cestoda, Hymenolepididae) // Vestnik zoologii. Supplement. — 2005. — № 19, part 1. — С. 93—95.
  Full text available in PDF (196 kb)

 • Cielecka D., Gierczak A., Michałowicz B., Salamatin R. V. 2005. Comparison of morphology of rostellar hooks of Echinococcus granulosus larvae in human patients from Poland, Ukraine and Kazakhstan // Vestnik zoologii. Supplement. — 2005. — № 19, part 2. — P. 354—356.   — in Ukrainian with English summary.
  Цєлєцка Д., Ґєрчак А., Міхаловіч Б., Саламатін Р. В. Порівняння морфології гачків протосколексів Echinococcus granulosus на основі матеріалу від пацієнтів з Польщі, України і Казахстану // Вестник зоологии. Отдельный выпуск. — 2005. — № 19, ч. 2. — С. 354—356.
  Full text available in PDF (151 kb)

 • Cielecka D., Salamatin R. V., Gierczak A. 2005. Case of hyperparasitism of larvae Strigeidae in plerocercoids Ligula colymbi Zeder, 1803 (Cestoda: Ligulidae) in Zegrzyński reservoir (Poland) // Vestnik zoologii. Supplement. — 2005. — № 19, part 2. — С. 357—360.   — in Ukrainian with English summary.
  Цєлєцка Д., Саламатін Р. В., Ґєрчак А. Цікава знахідка метацеркарій з родини Strigeidae в плероцеркоїдах Ligula colymbi (Cestoda: Ligulidae) в Зеґжинському водосховищі (Польща) // Вестник зоологии. Отдельный выпуск. — 2005. — № 19, ч. 2. — С. 357—360.
  Full text available in PDF (135 kb)

 • Cielecka D., Salamatin R., Gierczak A. 2005. Hyperpasożytnictwo: opis przypadku // XVI Wrocławska konferencja parazytologiczna «Bioróżnorodność pasożytów». Wrocław—Karpacz, 9—11 czerwca 2005. — [Wrocław], 2005. — P. 16.

2004
 • Świderski Z., Salamatin R. V., Grytner-Zięcina B., Kornyushin V. V., Conn D. B. 2004. Electron microscope study on oncospheral envelope morphogenesis in the dilepidid cestode, Dilepis undula (Schrank, 1788) // Acta Parasitologica. — 2004. — 49, № 4. — P. 300—308. — Summary.
  Full text available in PDF (1083 kb)

 • Korniushin V. V., Salamatin R. V., Kavecka K., Kalisinska E. 2004. The cestode fauna of the mallard (Anas platyrhynchos) of the Northern Black Sea Coast and North-Western Poland: certain peculiarities of the local cestode fauna // Vestnik zoologii. Supplement. — 2004. — № 18. — P. 69—74. —  in Russian with English summary.
  Корнюшин В. В., Саламатин Р. В., Кавецка К., Калисиньска Э. Цестодофауна кряквы (Anas platyrhynchos) Северного Причерноморья (Украина) и северо-западной Польши: некоторые особенности локальной фауны цестод // Вестник зоологии. Отдельный выпуск. — 2004. — № 18. — P. 69 —74.
  Full text available in PDF (362 kb)

 • Tolstoy V., Salamatin R., Grytner-Zięcina B. 2004. Osmotic resistance of red blood cells membranes in Vermox and „AKβ” vitamin complex treatment of experimental trichinellosis in rats // Wiadomośći parazytologiczne. — 2004. — 50, Zeszyt 3. — P. 529—533. — in Polish with English summary.
  Tolstoy V., Salamatin R., Grytner-Zięcina B. Wpływ łącznego stosowania Vermoksu i kompleksu witaminowego „AKβ” na opór osmotyczny błon erytrocytów w eksperymentalnej włośnicy u szczurów  // Wiadomości parazytologiczne. — 2004. — 50, Zeszyt 3. — P. 529—533.

 • Tolstoy V., Salamatin R., Grytner-Zięcina B. 2004. Mebendazolum's effect of the activity of superoxide dismutase and catalase in the liver of rats infected with Trichinella spiralis // Wiadomośći parazytologiczne. — 2004. — 50, Zeszyt 3. — P. 523—527. — in Polish with English summary.
  Tolstoy V., Salamatin R., Grytner-Zięcina B. Działanie mebendazolu na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i katalazy w wątrobie szczurów zarażanych Trichinella spiralis // Wiadomości parazytologiczne. — 2004. — 50, Zeszyt 3. — P. 523—527.

 • Dąbrowska J., Walski M., Grytner-Zięcina B., Salamatin R. 2004. Ultrastructurna charakterystyka zmian w miąższu płucnym zachodzących w czasie wędrówki larw Trichinella spiralis // Wiadomości parazytologiczne. — 2004. — 50, Suplement. — P. 17.

 • Swiderski Z., Salamatin R. V., Grytner-Zięcina B., Kornyushin V. V. 2004. Comparative ultrastructure of the egg envelopes and infective oncospheres of two dilepidid cestodes Dichoanotaenia clavigera and Spasskytaenia platyrhyncha, parasites of birds // IX European Multicolloquium of Parasitology. Multidisciplinarity for parasites, vectors and parasitic diseases : Programme and abstracts. Valencia, Spain, 18—23 July 2004 / Edited by S. Mas-Coma, M. D. Bargues, J. G. Esteban and M. A. Valero. — 2004. — P. 604.
  Available in PDF (620 kb)

2003
 • Swiderski Z., Salamatin R. V., Kornyushin V. V., Grytner-Zięcina B. 2003. Origin and ultrastructure of the egg envelopes in the dilepidid cestode Dichoanotaenia clavigera, a parasite of aquatic birds
  // Ninth International Helminthological Symposium. Helminths, Helminthoses and Environment. June 9—13, 2003. Stara Lesna, High Tatras, Slovak Republic : Programme and abstracts. — Kosice, 2003. — P. 21.

 • Kornyushin V. V., Betlejewska K., Salamatin R. 2003. Cestodes of wild duck (Anas platyrhynchos) from North-West Poland: some peculiarities of local cestodofauna
  // Ninth International Helminthological Symposium. Helminths, Helminthoses and Environment. June 9— 13, 2003. Stará Lesná, High Tatras, Slovak Republic : Programme and abstracts. — Kosice, 2003. — P. 93.

 • Swiderski Z., Grytner-Zięcina B., Chomicz L., Cielecka D., Salamatin R. V. 2003. Functional ultrastructure of different cell types in the human hydatid cysts of Echinococcus granulosus
  // Ninth International Helminthological Symposium. Helminths, Helminthoses and Environment. June 9—13, 2003. Stará Lesná, High Tatras, Slovak Republic : Programme and abstracts. — Kosice, 2003. — P. 29.

 • Корнюшин В. В., Саламатин Р. В., Бетлеевска К., Калисиньска Э. 2003. Структура сообществ гельминтов кряквы (Anas platyrhynchos) в районе Черноморского биосферного заповедника
  // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Ветеринарні науки. № 31/43. — Луганськ, 2003. — Т. 1. — С. 288—294.

 • Корнюшин В. В., Саламатин Р. В., Бетлеевска К., Калисиньска Э. 2003. Структура сообществ гельминтов кряквы (Anas platyrhynchos) в районе Черноморского биосферного заповедника
  // Концепція розвитку паразитології з метою забезпечення якості об'єктів гуманної, ветеринарної медицини і загальної біології : Тези доповідей II конференції Міжнародної асоціації паразитоценологів, присвяченої 25-річниці парадигмальній науці паразитоценології. 7—10 жовтня 2003 року / Луганський національний аграрний університет. — Луганськ, 2003. — С. 73—74.

2002
 • Корнюшин В. В., Саламатин Р. В., Малега А. М., Бетлеевска К. 2002.Эколого-паразитологическая характеристика цестодофауны городской ласточки (Delichon urbica) Украины // Проблемы цестодологии : Сборник научных трудов. Вып. 2. — Санкт-Петербург, 2002. — С. 132—153.
  Available in PDF (4,2 Mb)

 • Kornyushin,Salamatin,D.urbica(2002).pdf
 • Betlejewska K. M., Kalisińska E., Kornyushin V. V., Sałamatin R. 2002. Eucoleus contortus nematode (Creplin, 1839) in mallard of Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 from north-western Poland // Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Series Veterinary Medicine. — 2002. — 5, Issue 1.
  Available in html and in PDF (440 kb)

 • Kornyushin V. V., Salamatin R. V., Swiderski Z. 2002. A dilepidid cestode Choanotaenia scythica sp. n. (Cestoda, Dilepididae), the parasite of the pheasant (Phasianus colchicus) from the Northern Coast of the Black Sea // Vestnik zoologii. — 2002. — 36, № 1. — P. 53—59. — in Russian with English summary.
  Корнюшин В. В., Саламатин Р. В., Свидерский З. Дилепидида Choanotaenia scythica sp. n. (Cestoda, Dilepididae) — паразит фазана (Phasianus colchicus) в Северном Причерноморье // Вестник зоологии. — 2002. — 36, № 1. — P. 53—59. — Реферат.
  Available in PDF (228 kb)

 • Корнюшин В. В., Саламатин Р. В., Бетлеевска К., Калисиньска Э. 2002. Некоторые особенности локальной фауны цестод кряквы (Anas plathyrhynchos) Северного Причерноморья (Украина) и северо-западной Польши // ХІІ Конференція Українського наукового товариства паразитологів (Севастополь, 10—12 вересня 2002 р.) : Тези доповідей / І. А. Акімов (відп. ред.). — Київ, 2002. — С. 46—47. — ISBN 966-02-2623-3.
  Available in PDF (375 kb)

 • Świderski Z., Salamatin R. V., Kornyushin V. V. 2002. Ultrastructure of the spermatozoon of the dilepididae cestode Kowalewskiella glareola (Burt, 1940) Lopez-Neyra, 1952 // ХІІ Конференція Українського наукового товариства паразитологів (Севастополь, 10—12 вересня 2002 р.) : Тези доповідей / І. А. Акімов (відп. ред.). — Київ, 2002. — С. 132. — ISBN 966-02-2623-3.
  Available in PDF (300 kb)

 • Swiderski Z., Salamatin R. V. 2002. Spasskytaenia platyrhyncha: origin, differentiation and ultrastructure of egg envelopes surrounding invasive oncosperes // Proceedings of the 10th International Congress of Parasitology — ICOPA X : Symposia, Workshops and Contributed Papers. Vancouver (Canada), August 4—9, 2002. — Vancouver : Monduzzi editore, 2002. — P.545—550; C804C0499.
  Available in PDF (436 kb)

 • Swiderski Z., Salamatin R. V. 2002. Spasskytaenia platyrhyncha: origin, differentiation and ultrastructure of egg envelopes surrounding invasive oncosperes // The Tenth International Congress of Parasitology. Parasitology in NEW World : Abstracts. 4—9 August, 2002, Vancouver, Canada / World Federation of Parasitology. — [Vancouver], 2002. — P. 224—225.

 • Swiderski Z., Salamatin R. V., Kornyushin V. V., Sereda M. J. 2002. Ultrastructure of the embryos of the dilepidid cestode Kowalewskiella glareola (Burt, 1940) Lopez-Neyra, 1952.
  Available in PDF (120 kb)

 • Swiderski Z., Sereda M. J., Vakarenko E., Kornyushin V. V., 2002. Fine structure of the cysticercoid of the cestode Sobolevitaenia verulamii (Cyclophylidea: Dilepididae) // World Focus on Microscopy: Proceedings of the 15th International Congress on Electron Microscopy. 1—6 September 2002. Durban, South Africa. Vol. 2: Life Sciences.— Onderstepoort, South Africa, 2002. — P. 489—490. — ISBN 0-620-29294-6
  Available in PDF (317 kb)

2000
 • Salamatin R. V. 2000. Cyclophillidean cestodes of terrestrial birds in Ukraine : Summary of PhD thesis. — Kyiv, 2000. — 20 p. — In Ukrainian with English and Russian summary.
  Саламатін Р. В. Циклофілідні цестоди родини Dilepididae наземних птахів України : Автореф. ... канд. біол. наук. — Київ, 2000. — 20 с.
  Available in PDF (467 kb)

 • Świderski Z., Tkach V. V., Salamatin R. V. 2000. Oncospheral hook morphogenesis in the cestode Dilepis undula (Schrank, 1788) (Cyclophyllidea, Dilepididae) // Acta Parasitologica. — 2000. — 45, № 4. — P. 322—331. — Summary.
  Full text available in PDF (1145 kb)

 • Salamatin R. V. 2000. Ultrastructural aspects of oncospheral hook morphogenesis in the dilepidid cestode Dilepis undula // Acta Parasitologica. — 2000. — 45, № 3: VIII European Multicilloquium of Parasitology, 10—14 Sept. 2000, Poznań, Poland : Abstracts. — P. 158—159.
  Available in PDF (1098 kb)

 • Swiderski Z., Salamatin R. V., Tkach V. V. 2000. Electron microscopical study of spermatozoa of the cestode Dilepis undula (Cyclophyllidea: Dilepididae) // Vestnik zoologii. — 2000. — 34, № 4/5. — P. 93—97.
  Available in PDF (1731 kb)

 • Salamatin R. V., Swiderski Z., Tkach V. V. 2000. Ultrastructure of the protonephridia in Dilepis undula (Cestoda, Dilepididae) // Vestnik zoologii. — 2000. — 34, № 1/2. — С. 115—118. — in Russian with English summary.
  Саламатин Р. В. Свидерский З. П., Ткач В. В. Ультраструктурное строение протонефридиев Dilepis undula (Cestoda, Dilepididae) // Вестник зоологии. — 2000. — 34, № 1/2. — С. 115—118. — Реферат.
  Full text available in PDF (583 kb)

1999
 • Саламатин Р. В. 1999. Цестоды сухопутных птиц в районе Черноморского государственного биосферного заповедника // Беловежская пуща на рубеже третьего тысячелетия : Материалы науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию со дня образования гос. заповедника «Беловежская пуща», 22—24 дек. 1999 г., п. Каменюки, Брест. обл. / Отв. ред. А. И. Лучков. — Минск : Белорус. гос. ун-т, 1999. — С. 420—421. — ISBN 985-445-272-7.
  Full text available in html

 • Salamatin R. V. 1999. New Cestode species from terrestrial birds from the fauna of Ukraine // Vestnik zoologii. — 1999. — 33, № 1/2. — P. 100. — in Russian.
  Саламатин Р. В. Новые для Украины виды цестод сухопутных птиц // Вестник зоологии. — 1999. — 33, № 1/2. — С. 100.
  Available in PDF (178 kb)

 • Salamatin R. V. 1999. The Cestodes of the genus Spiniglans (Dilepididae) from the corvid birds (Corvidae) from Ukraine // Vestnik zoologii. — 1999. — 33, № 1/2. — P. 75—81. — in Ukrainian with English summary.
  Саламатін Р. В. Цестоди роду Spiniglans (Dilepididae) воронових (Corvidae) України // Вестник зоологии. —1999. — 33, № 1/2. — С. 75—81.

1998
 • Salamatin R. V., Kornyushin V. V. 1998. Cestodes of terrestrial birds from Ukraine (annotated list) / Schmalhausen Institute of Zoology of NAS of Ukraine. — Kiev, 1998. — Dep. in DNTB 14.12.98, № 493-Uk98. — in Russian.
  Саламатин Р. В., Корнюшин В. В. Цестоды сухопутных птиц фауны Украины (аннотированный список). — Киев, 1998. — 28 с. — Деп. в ГНТБ Украины 14.12.98, № 493-Ук98. — Реф. в: РЖ. 04И, Зоология / ВИНИТИ. — 1999. — № 7. — 99.07-04И2.101 ДЕП.

 • Kornjushin V. V., Salamatin R. V. 1998. Composition and structure of cestode fauna of terrestrial birds in Ukraine // Vestnik zoologii. — 1998. — 32, № 5/6. — P. 23—31. — in Russian with Ukrainian summary.
  Корнюшин В. В., Саламатин Р. В. Состав и структура цестодофауны сухопутных птиц Украины // Вестник зоологии. — 1998. — 32, № 5/6. — С. 23—31.
  Available in PDF (3,8 Mb)

1996
 • Роджа О. О., Василенко В. І., Саломатин Р. В. [sic!], Гаврилюк М. Н. 1996. Стан навколишнього природного середовища міста. Вип. 1. — Черкаси : Черкаський НДІТЕХІМ, 1996. — 72 с.